ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ « ROCK THE BLOCK »

 

NEB Twitter Communication General Cover-1

O Δήμος Αιγάλεω, ανταποκρινόμενος στην 1η Πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EUI-IA, συντονίζει και πρόκειται να υποβάλει πρόταση ερευνητικού έργου σε συνεργασία με ανεξάρτητους ερευνητές, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και ερευνητικά/πανεπιστημιακά ιδρύματα, στη θεματική «Προσαρμογή και μετατροπή κτιρίων για οικονομικά προσιτή στέγαση». Ο ενδεικτικός τίτλος της πρότασης είναι: «Rock-the-Block».
Οι κύριες προκλήσεις, που θα απασχολήσουν το έργο σχετίζονται με τη στέγαση (υψηλά ενοίκια, φτωχή ποιότητα κτιρίων, κενό κτιριακό απόθεμα), αλλά και με ευρύτερα ζητήματα της αστικής ζωής (ενεργειακή φτώχεια, εκτοπισμός κατοίκων/ αστικός εξευγενισμός, χαμηλή προσβασιμότητα, αισθητική φτώχεια, αποδυναμωμένη κοινωνική συνοχή). Το προτεινόμενο έργο συνδέει αυτές τις δύο κύριες ομάδες αστικών προκλήσεων, κατανοώντας την «κατοικία» με ολιστικό τρόπο και συνδέοντας το (δομημένο) περιβάλλον με κοινωνικές και αισθητικές πτυχές, σύμφωνα με τους στόχους του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus.
Συνοπτική περιγραφή της υπό διαμόρφωσης πρότασης εμπεριέχεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.
Με βάση τα παραπάνω, ο Δήμος Αιγάλεω σας καλεί, ως εκπροσώπους φορέων, ως κατοίκους και ως ενδιαφερόμενους σε μια ΑΝΟΙΧΤΗ εκδήλωση, που θα λάβει χώρα με υβριδικό τρόπο (φυσική παρουσία & εξ αποστάσεως παρακολούθηση) στο Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Δημοτικό Γήπεδο Αιγάλεω «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Θηβών & Θεσσαλονίκης, ΤΚ 12241, Αιγάλεω, hub.egaleo.gr) στις 10/01/2023, Ημέρα Τρίτη, από τις 10:00 π.μ. ως τις 13:00 μ.μ.

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω
Γιάννης Γκίκας