ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΙΓΑΛΕΩ ΞΕΚΙΝΑ TO ΝΕΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Εσπερινό ΓΕΛ Αιγάλεω, προσηλωμένο σταθερά στο στόχο του για τη διεύρυνση των
μαθησιακών οριζόντων τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών του, με χαρά ανακοινώνει
την έναρξη υλοποίησης δύο νέων Ευρωπαϊκών σχεδίων, στα πλαίσια του προγράμματος
Erasmus+/Σχολική Εκπαίδευση.

 


Το πρώτο, στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ1/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων στον τομέα
«Σχολικής Εκπαίδευσης», με κωδικό αναφοράς 2023-1-EL01-KA122-SCH-000121445 και τίτλο
«Διδάσκοντας σε ένα Εσπερινό Λύκειο» θα έχει διάρκεια ενός έτους και στόχους:


- την συμπερίληψη μαθητών με εντελώς διαφορετικά μαθησιακά χαρακτηριστικά και
ανάγκες και


-τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για
βελτιστοποίηση και επιτάχυνση του μαθησιακού αποτελέσματος

 


Το δεύτερο, στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ2/ Συμπράξεις Συνεργασίας στον τομέα «Σχολικής
Εκπαίδευσης», με κωδικό αναφοράς 2023-1-HU01-KA220- SCH-000161233 και τίτλο “Getting to
Know European Cultural Values Along Religions” στο οποίο συμμετέχουν σχολεία από την
Ουγγαρία, την Ιταλία, την Τουρκία και την Ελλάδα, θα έχει διάρκεια δυο έτη, συντονίζεται από
σχολείο της Ουγγαρίας και στοχεύει μεταξύ άλλων:


-την προώθηση του σεβασμού και της αμοιβαίας αποδοχής των διαφορετικών
πολιτιστικών και θρησκευτικών παραδόσεων των συμμετεχόντων χωρών
-στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα που αφορούν την κοινή
Ευρωπαϊκή μας ταυτότητα


Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως ένα σχολείο με ιδιαίτερες ανάγκες,
εφοδιασμένοι με περισσότερη γνώση και εμπειρία στην διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων αλλά και με ανανεωμένη διάθεση, κέφι για δουλειά και αγάπη για κάθε τι
καινούργιο, μαθητές και εκπαιδευτικοί του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Αιγάλεω, ετοιμαζόμαστε
για τη νέα πρόκληση, στοχεύοντας να αποκομίσουμε πολύτιμες εμπειρίες ζωής. Εμπειρίες που
είμαστε αποφασισμένοι να μοιραστούμε με όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους αφού
πιστεύουμε ότι εκπαίδευση χωρίς εξωστρέφεια, αλληλεπίδραση και δημιουργία δεν νοείται.


Η παιδαγωγική ομάδα καθηγητών του Εσπερινού ΓΕΛ Αιγάλεω