ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ ΣΤΟ "THE CLAξON'S" ΤΩΡΑ! (FOTO)

 

C13ARX

 

 The Claξon’s Café Bar: Μ. Μπότσαρη 23 & Γρ. Κυδωνιών 9 Αιγάλεω, 210 5988600

 

C3

 

C1

 

 

C5

 

C6

 

C8

 

C9

 

C11

 

C12

 

C13

 

C14

 

C17

 

C18

 

C20

 

C21

 

C22

 

C23

 

C24

 

C25

 

C2

 

C4

 

C7

 

C10

 

C15

 

C19

 

C26

 

C27

 

C29

 

C30

 

C31

 

C32

 

C35

 

C36

 

C16

 

 The Claξon’s Café Bar: Μ. Μπότσαρη 23 & Γρ. Κυδωνιών 9 Αιγάλεω, 210 5988600

 

CLA31

 

C37

 

 

C28

 

C33

 

C37

 

C38

 

C39

 

C40

 

C34

 

 

 The Claξon’s Café Bar: Μ. Μπότσαρη 23 & Γρ. Κυδωνιών 9 Αιγάλεω, 210 5988600

 

 

CLA30

 

C41

 

 

 

C42

 

C43

 

C44

 

C45

 

C47

 

C48

 

C49

 

C50

 

C51

 

C53

 

C46

 

C54

 

C55

 

C56

 

C52

 

C57

 

C59

 

C60

 

C63

 

C58

 

C61

 

C64

 

C65

 

C62

 

C66

 

C67

 

C68

 

 The Claξon’s Café Bar: Μ. Μπότσαρη 23 & Γρ. Κυδωνιών 9 Αιγάλεω, 210 5988600

CLA31