ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

 

 

Σημαντικές Ιατρικές δράσεις από το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω. Αναλυτικά τα παρεχόμενα προγράμματα, που ανακοινώθηκαν: