ΣΕ 110 ΦΩΤΟ ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΤΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΣΤΟΥΣ «ΦΟΙΝΙΚΕΣ»!

PAPAARXZ

 

 

Πριν λίγες μέρες σας παραθέσαμε φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση του Ζέφυρου Αιγάλεω, που διοργάνωσε ο σύλλογος την Κυριακή 3 Απριλίου 2022 στην Οικογενειακή Ταβέρνα «ΟΙ ΦΟΙΝΙΚΕΣ», και αφορούσε τις βραβεύσεις προς τα τιμώμενα πρόσωπα.

Σε αυτό το β΄ μέρος, σας παραθέτουμε το σχετικό υλικό, που αφορά το γλέντι της μεγάλης αθλητικής οικογένειας του Ζέφυρου Αιγάλεω, όπως αποτυπώθηκε σε 110 φωτογραφίες!

 

 

mess

 

 

az1

 

 

az2

 

az3

 

az4

 

az5

 

az6

 

az7

 

az8

 

az9

 

az10

 

 

NEWMAKGNV

 

 

az11

 

az12

 

az13

 

az14

 

az15

 

az16

 

az17

 

az18

 

az19

 

az20

 

 

ERGONMAKET

 

 

az21

 

az22

 

az23

 

az24

 

az25

 

az26

 

az27

 

az28

 

az29

 

az30

 

 

DESSESOT1

 

 

az31

 

az32

 

az33

 

az34

 

az35

 

az36

 

az38

 

az39

 

az40

 

 

MOUSKX

 

 

az41

 

az42

 

az43

 

az44

 

az45

 

az46

 

az47

 

az48

 

az49

 

az50

 

 

mess

 

 

az51

 

az52

 

az53

 

az54

 

az55

 

az56

 

az57

 

az58

 

az59

 

az60

 

 

NECTΟΚ

 

 

az61

 

az62

 

az63

 

az64

 

az65

 

az66

 

az67

 

az68

 

az69

 

az70

 

 

SPILNEW

 

 

az71

 

az72

 

az73

 

az74

 

az75

 

az76

 

az77

 

az78

 

az79

 

az80

 

 

DOMOKYR

 

 

az81

 

az82

 

az83

 

az84

 

az85

 

az86

 

az87

 

az88

 

az89

 

az90

 

 

NEWMAKGNV

 

 

az91

 

az92

 

az93

 

az94

 

az96

 

az97

 

az98

 

az99

 

az100

 

 

mess