Mpantouna arxiki

 

ΟΤΑΝ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ

 

Επιμέλεια - καλλιτεχνική φωτογράφιση : Χρήστος Νικολαρέας

 

 

Ποιο ήταν το κίνητρο, να ασχοληθείτε με την τοπική αυτοδιοίκηση?

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αγία Βαρβάρα. Είναι η πόλη των πρώτων παραστάσεων της ζωής μου. Με ενδιαφέρει η πορεία της, η προοπτική και το μέλλον της. Από τον χώρο εργασίας μου προσπάθησα να βοηθήσω στη συνεργασία των δύο φορέων. Είδα όμως ότι χρειάζεται ενεργότερη συμμετοχή για την ανάπτυξη θεσμών που θα συνεπάγονταν  την ύπαρξη μας πραγματικά Δυνατής Πόλης, ικανής να στηρίξει τον δοκιμαζόμενο πολίτη στις δύσκολες ώρες  που περνά η πατρίδα μας.  Η Τ.Α.  μπορεί να επηρεάσει άμεσα και γρήγορα την καθημερινότητα όλων μας. Οι απόψεις του κ. Γιάγκα για την ανάπτυξη της πόλης ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και η πρότασή του να συμμετάσχω στο συνδυασμό «ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΛΗ» μου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ με τα κοινά της πόλης.  
   

Mpantouna00003


Πιστεύετε  ότι οι γυναίκες λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους, είναι  πιο ευαίσθητοι δέκτες των προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας?

       Θα έλεγα ότι εξαρτάται από τι θεωρούμε ανάγκη της τοπικής κοινωνίας    κάθε φορά. Διαφωνώ με τις προκαταλήψεις εκείνες που θέλουν τις γυναίκες να κάνουν κάτι,  καλύτερα από τους άνδρες ή το αντίστροφο. Η ικανότητα αποδεικνύεται από την προσωπική πορεία μας, το έργο που παράγει ή δεν παράγει  κάποιος, από τα επιτεύγματα του, ειδικά όταν βρίσκεται σε μια θέση ευθύνης.
Βέβαια η Τ.Α. ως προνομιακός χώρος άσκησης πολιτικής οφείλει να προάγει συνεχώς την ισότητα των δύο φύλων.
Η ένταξη των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής είναι κρίσιμος παράγοντας διαμόρφωσης ενός ουσιαστικότερου και πιο ανθρωποκεντρικού μοντέλου Δημοκρατίας.

 

Mpantouna00104


Στην πράξη, πόσο εύκολο είναι για μια γυναίκα να συμμετέχει ή να εξελιχθεί στην ιεραρχική πυραμίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης?

Πιστεύω ότι οι γυναίκες μπορούν να συμμετέχουν και να εξελιχθούν, εάν και εφόσον το θέλουν. Δε σχετίζεται τόσο με το φύλο. Σχετίζεται κυρίως με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τις ικανότητες, τις εμπειρίες, τον προσανατολισμό ζωής και τη διάρθρωση της ελληνικής οικογένειας η οποία διευκολύνει περισσότερο τους άνδρες να συμμετέχουν στα κοινά σε σχέση με τις γυναίκες. Δε θεωρώ ότι οι γυναίκες δεν έχουν δυνατότητες. Είναι θέμα συνθηκών.

 

Mpantouna00133

 

Σε ποιές συνθήκες αναφέρεστε?

Στις οικογενειακές υποχρεώσεις και τις αναχρονιστικές αντιλήψεις και στερεότυπα. Γι αυτό το λόγο η Ε.Ε.  καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν δέσμη προτάσεων  για την λήψη μέτρων επίτευξης ισόρροπης ανάληψης ευθύνης των οικογενειακών υποχρεώσεων.

 

Mpantouna00289

 

Πως εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει αυτό;
Με την παρέμβαση σε δυο πεδία άσκησης κοινωνικής πολιτικής: α) την ενίσχυση των δικτύων φροντίδας για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους & β) την προώθηση εκ μέρους των επιχειρήσεων πολιτικών, φιλικών προς την οικογένεια.
Αυτά οφείλει να λάβει υπ’ όψη της η τοπική αυτοδιοίκηση ως πρωτογενές πεδίο άσκησης πολιτικής.

 

Mpantouna00327

 

Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το μέλλον των γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση?

Οι γυναίκες στη χώρα μας έχουν κατακτήσει πάρα πολλά  δικαιώματα που σε άλλες κοινωνίες δε θεωρούνται αυτονόητα. Αυτό δε σημαίνει ότι θα πρέπει να εφησυχάσουμε.  Θεωρώ ότι  μελλοντικά στον στίβο της πολιτικής  ζωής, θα διακρίνονται μόνο άξιοι άνθρωποι, είτε γυναίκες είτε άντρες. Οι πολίτες επιζητούν πληροφόρηση, διαφάνεια, μείωση των κοινωνικών διακρίσεων, κοινωνική συνοχή και αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Για να επιτευχθούν αυτά, άνδρες και γυναίκες, πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση πολιτικών και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

 

Mpantouna00378

 

Πως μεταφέρονται οι εμπειρίες ζωής και εργασίας στα κοινά?

Ο καθένας από εμάς φέρει στις αποσκευές του τη γνώση, τις εμπειρίες, τα βιώματα, την πνευματική & συναισθηματική  του ζωή. Η επαγγελματική του υπόσταση, η κοινωνική δράση, οι δεξιότητες, η προσωπικότητα και η νοοτροπία είναι «εργαλεία»  για μια αποτελεσματική συμβολή στην λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αποτελούν μια πρώτη ένδειξη ικανότητας και ίσως ένα κριτήριο αξιολόγησης.    

 

Mpantouna00441


Πως βλέπετε τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Δήμου μας;

Η Τ.Α επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας. Διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των κανόνων διαβίωσης στην πόλη και στην επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με τις συνθήκες υγιεινής, τη διαχείριση των απορριμμάτων, την υγεία, την μετακίνηση των πολιτών την κοινωνική πρόνοια, την φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Συνεπώς η κοινωνία των πολιτών πρέπει να έχει ενεργό ρόλο και άποψη στη διαμόρφωση ενός αστικού περιβάλλοντος που να είναι προσβάσιμο, περιβαλλοντικά βιώσιμο και ασφαλές για όλους.  

 

Mpantouna00505

 

Τι κερδίσατε από τη συμμετοχή σας στην εκλογική  διαδικασία των Δημοτικών εκλογών?
Φίλους!!! Κι αυτό είναι σημαντικό. Πιστεύω πως κάθε διαδικασία έχει να σου προσδώσει γνώσεις και εμπειρία. Αν όλο αυτό το μοιράζεσαι με αξιόλογους ανθρώπους, όπως ήταν όλοι οι φίλοι, οι συνεργάτες αλλά και οι υποψήφιοι με το συνδυασμό μας, τη «ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΛΗ», τότε αυτό ενέχει ιδιαίτερη δυναμική και προοπτική.

 

Mpantouna00667


Τι αγαπάτε πιο πολύ στη πόλη μας?

Αυτή τη μικρή πόλη, με την αμεσότητά της, τις ιδιαιτερότητες της, τις ομορφιές της αλλά κυρίως τους ανθρώπους της  που παρ΄ όλες τις δυσκολίες, χαρακτηρίζονταν πάντα από μαχητικότητα, δύναμη, αισιοδοξία, & ανεξάντλητη  διάθεση να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους. Η πόλη αυτή έχει επιδράσει και διαμορφώσει την ψυχοσύνθεση  και την προσωπικότητα μου. Τα σχολεία που φοίτησα, η γειτονιά με τους φίλους και τα παιχνίδια μας, οι κινηματογράφοι,  η “Bedford”, ο Προφήτης Ηλίας, το «Πάνθεον» και τόσα άλλα μέρη της αποτελούν σημεία αναφοράς της ζωής μου.

 

Mpantouna00792

 

Ποιο πράγμα θεωρείτε σημαντικό στη ζωή σας που μπορεί να σας κάνει  αισιόδοξη?
Θεωρώ ότι η πίστη σε κάτι αποτελεί δύναμη δημιουργίας. Η συλλογική δράση και η ομαδική λειτουργία αποτελούν προϋπόθεση  επιτυχίας που δύναται να οδηγήσει στην κοινωνική συνοχή και ευημερία. Ότι είναι ειλικρινές, διασώζεται. Άσχετα με τον κόπο και  τις δυσκολίες, η δυναμική του «άξιου» έχει μια αυθύπαρκτη οντότητα. Αυτό με κάνει αισιόδοξη αν και καθημερινά παρατηρώ πλήθος φαινομένων που καταδεικνύουν το αντίθετο. Εξακολουθώ όμως, να το πιστεύω βαθιά .

 

 

Σταυρούλα Μπαντούνα

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αγία Βαρβάρα.
Είμαι παντρεμένη και μητέρα δυο αγοριών.
Σπούδασα ψυχολογία στο Εθνικό και  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική ψυχολογία και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
Εργάζομαι στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος ως επιστημονική υπεύθυνη στο γραφείο Συμβουλευτικής και υποστήριξης ανέργων και είμαι μέλος της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.
Είμαι εκπαιδεύτρια ενηλίκων και διετέλεσα μέλος του Δ.Σ του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Έχω συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Είμαι υπεύθυνη στην υλοποίηση δράσεων Δια Βίου Μάθησης και Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 Μιλάω άριστα την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα.