Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ &

Η "ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ"

ΣΤΟ πρ. ΛΟΙΜΩΔΩΝ

 

 

Επίσκεψη στο Νοσοκομείο σήμερα με τους γιατρούς του ψηφοδελτίου μας.

 

Το αίτημα και η ανάγκη μας για μεγάλο και «κανονικό» Νοσοκομείο είναι σε καλό δρόμο.

 

Την αναγνώριση για την διαχρονική προσπάθεια για το Νοσοκομείο την είδαμε

 

στα μάτια και στη θερμή υποδοχή των λειτουργών του!