ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ!
 
Η αναλλοίωτη σχέση εμπιστοσύνης επιβεβαιώνεται πρόσωπο με πρόσωπο!