Γρηγόρης Γουρδομιχάλης,

Αντιδήμαρχος Παιδείας

Στηρίζουμε δυνατά

τα δημόσια σχολεία

 

site gourd 01 sinent

 

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα μας, ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Περιβάλλοντος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης τονίζει την ιδιαίτερη προσπάθεια του Δήμου Κορυδαλλού να στηρίξει τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων, παρά την δύσκολη οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση.

 

Πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας με τη σχολική κοινότητα

Όπως μας είπε, συνεχίζονται οι συναντήσεις της διοίκησης του Δήμου (Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης, Αντιδημάρχος Παιδείας και οι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών Βάιος Μανώλης και Σταυρούλα Αλεξάκη), με γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Στις συναντήσεις συμμετέχουν και τα στελέχη του Τμήματος Παιδείας και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορυδαλλού.

Στις συναντήσεις αυτές συζητούνται σε πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας, όλα τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης.

 

Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης

Σχετικά με την κρατική χρηματοδότηση, μας τόνισε ότι είναι εξαιρετικά μειωμένη με σοβαρές συνέπειες στα δημόσια σχολεία (υποβάθμιση λειτουργίας, ελλείψεις υποδομών και εξοπλισμού, κενά εκπαιδευτικών, μειωμένη ασφάλεια μαθητών κλπ). Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος τόνισε τις προσπάθειες του Δήμου Κορυδαλλού να αντιμετωπίσει αυτές τις συνέπειες, παρά την οικονομική ασφυξία που έχει επιβληθεί στην αυτοδιοίκηση με έκτακτες επιχορηγήσεις απ’ τον δημοτικό προϋπολογισμό.

Όπως είπε, «το Δημοτικό Συμβούλιο, με διαδοχικές αποφάσεις του, ζητά από το υπουργείο Παιδείας την άμεση αύξηση της κρατικής επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας αλλά και συντήρησης των σχολικών μονάδων».

 

Τα χρήματα κατανέμονται ισότιμα - αναλογικά - με διαφάνεια

Αναφορικά με την κατανομή της επιχορήγησης των λειτουργικών αναγκών, ο Γρ. Γουρδομιχάλης τόνισε ότι, μετά από εισήγησή του, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ότι από 01/01/2018 τα χρήματα κατανέμονται από τις σχολικές επιτροπές απευθείας στους διευθυντές των σχολείων ισότιμα, αναλογικά και με διαφάνεια. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι όλα τα σχολεία να έχουν στα ταμεία τους πλεόνασμα που μεταφέρεται στην νέα χρονιά, το οποίο αθροιστικά φτάνει στο ύψος των 85.000 ευρώ, χωρίς χρέη από την προηγούμενη χρονιά. Το πλεόνασμα αυτό παραμένει στη διάθεση των σχολικών μονάδων μεταφερόμενο στη χρήση του 2019.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Παιδείας, «το πλεόνασμα των 85.000 ευρώ είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού του νέου τρόπου κατανομής της κρατικής επιχορήγησης στα σχολεία που εισηγήθηκε η διοίκηση στο δημοτικό συμβούλιο, της γενναίας έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των σχολικών επιτροπών από τον Δήμο, αλλά και της ευθύνης διαχείρισης των χρημάτων αποκλειστικά από τους διευθυντές των σχολείων».

 

Συντήρηση και επισκευή

Ο αντιδήμαρχος, από την αρχή της συζήτησης για το θέμα αυτό τονίζει ότι η κρατική επιχορήγηση είναι εντελώς ανεπαρκής για την αντιμετώπιση των αναγκών συντήρησης και επισκευής των σχολείων. Για να γίνει κατανοητό πόσο ανεπαρκής είναι η κρατική χρηματοδότηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για τη συντήρηση και επισκευή των 57 σχολικών κτιρίων του δήμου το κράτος διαθέτει μόνο 130.000 ευρώ το χρόνο τον τελευταίο χρόνο. Τις προηγούμενες χρονιές το ποσόν ήταν περίπου 100.000. Όπως λέει«ας σκεφτεί ο καθένας μας ότι αντιστοιχούν λιγότερο από 2.000 ευρώ το χρόνο για κάθε σχολείο για βαριές εργασίες συντήρησης και επισκευής».

Σημειώνει επίσης με έμφαση ότι από φέτος οι διευθυντές θα μπορούν να κάνουν και οι ίδιοι συντηρήσεις και επισκευές της καθημερινότητας (ελαφριά συντήρηση), χωρίς να περιμένουν συνεργεία του δήμου, που έτσι και αλλιώς είναι δύσκολο να ανταποκριθούν άμεσα λόγω του πλήθους των αιτημάτων. Αυτό προβλέπεται από το νόμο, με τη προϋπόθεση ότι προηγουμένως οι διευθυντές έχουν καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες, όπως για παράδειγμα συμβαίνει φέτος λόγω του πλεονάσματος. Εννοείται ότι η βαριά συντήρηση και οι ειδικές περιπτώσεις, θα αντιμετωπίζονται από το Δήμο.

 

Εξοπλισμός σχολικών μονάδων

Είναι γνωστό ότι τα θέματα εξοπλισμού και υποδομής (έπιπλα, κλιματισμός, φωτοτυπικά, εκπαιδευτικό υλικό, υπολογιστές κλπ) είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Εξάλλου, για το θέμα αυτό, υπάρχουν έγγραφες εντολές των υπηρεσιακών προϊσταμένων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς τους διευθυντές των σχολείων οι οποίοι εντέλονται να απευθύνονται μόνο στους προϊσταμένους για θέματα εξοπλισμών. Επομένως, όπως τονίζει ο Γρ. Γουρδομιχάλης, «είναι ξεκάθαρο ότι δεν επιτρέπεται οι διευθυντές των σχολείων να χρησιμοποιησούν τα χρήματα που προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και αναγκών συντήρησης και επισκευής, για προμήθεια εξοπλισμού». Η ΚΤ.ΥΠ Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ) και το Υπουργείο Παιδείας έχουν υποχρέωση να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των διευθυντών και να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό στα δημόσια σχολεία, με χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Παρ ’όλα αυτά, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως λέει, μπορεί μετά από γραπτό αίτημα του διευθυντή σχολείου προς τον πρόεδρο της οικείας σχολικής επιτροπής και έγκριση του αιτήματος αυτού, να γίνει προμήθεια εξοπλισμού. Εννοείται ότι απαραίτητα το αίτημα του διευθυντή σχολείου προς την σχολική επιτροπή θα συνοδεύεται από αντίγραφο προηγούμενου αιτήματος του προς την ΚΤ.ΥΠ Α.Ε και τον αρμόδιο υπηρεσιακό προϊστάμενο του σχολείου, προκειμένου να φαίνεται η αδυναμία προμήθειας εξοπλισμού από τους υπεύθυνους.

 

Πυρασφάλεια

Με συντονισμένες προσπάθειες και με πρωτοβουλία του Δημάρχου Σταύρου Κασιμάτη, περίπου το 90% των σχολικών μονάδων έχει αποκτήσει πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Όσον αφορά τρεις σχολικές μονάδες (18ο Δημοτικό, 8ο Γυμνάσιο και 1ο Γυμνάσιο), οι οποίες στεγάζονται σε μισθωμένα κτήρια, αν και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών, το κόστος έκδοσης θα το αναλάβει ο Δήμος Κορυδαλλού.

 

Κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό

Ο αντιδήμαρχος στάθηκε ιδιαίτερα στα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Όπως είπε, «μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι για αρκετό διάστημα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, υπήρχαν κενά σε εκπαιδευτικούς ή σε διδακτικές ώρες στα σχολεία της πόλης μας. Αυτό που ήταν εντελώς απαράδεκτο, ήταν τα κενά στην Γ’ Λυκείου. Για το θέμα αυτό, λάβαμε έντονες διαμαρτυρίες από γονείς και μαθητές. Προχωρήσαμε σε έντονο διάβημα στον υπουργό και τον αρμόδιο υφυπουργό Παιδείας. Ο Δήμος Κορυδαλλού είναι αποφασισμένος να αντιδράσει έντονα σε παρόμοιες περιπτώσεις που υποβαθμίζουν την δημόσια εκπαίδευση και πλήττουν το δικαίωμα στη μόρφωση των παιδιών των εργαζομένων».

Στο σημείο αυτό, ρωτήσαμε τον αντιδήμαρχο σχετικά με τις γνωστές επιστολές των προϊσταμένων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Λ. Νίκα και της δευτεροβάθμιας Ν. Μουμούρη, με τις οποίες απαγόρευαν στους διευθυντές των σχολείων να απαντήσουν σε έγγραφο του Δήμου Κορυδαλλού που ζητούσε ενημέρωση για τα κενά. Ο αντιδήμαρχος ήταν στην απάντησή του κατηγορηματικός: «πρόκειται για ανεπίτρεπτο αυταρχισμό υπηρεσιακών παραγόντων, τον οποίο δεν κατήγγειλαν, για δικούς τους λόγους, οι πρόεδροι της τοπικής ΕΛΜΕ και της ένωσης γονέων. Είναι μακριά νυχτωμένοι πάντως όσοι νομίζουν ότι θα εμποδίσουν αυτή τη δημοτική αρχή να δράσει και να υπερασπίσει τα συμφέροντα των Κορυδαλλιωτών. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνω».

 

Για το ΕΠΑΛ Κορυδαλλού

Ο Γρ. Γουρδομιχάλης, το 2003 ανέλαβε ως διευθυντής το ΕΠΑΛ Κορυδαλλού. Τότε το σχολείο βίωνε την απόλυτη υποβάθμιση, αφού στεγαζόταν αποκλειστικά σε κοντέινερ και σε τρεις διαφορετικούς χώρους. Με τον αγώνα του και τη δράση του Δήμου και των γονιών, στα επόμενα χρόνια το σχολείο απέκτησε καινούριο κτήριο και έγινε το μεγαλύτερο ΕΠΑΛ της χώρας. Ήταν περιζήτητο από γονείς και μαθητές από την ευρύτερη περιοχή για το τρόπο λειτουργίας του. Όπως λέει ο ίδιος, «η ασφάλεια των 650 μαθητών του και η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας ήταν η προτεραιότητα του». Τον ρωτήσαμε για την απομάκρυνσή του απ’ το ΕΠΑΛ Κορυδαλλού. Μας είπε : «Μετά από 15 χρόνια λειτουργίας μου ως διευθυντής, με απομάκρυναν απ’ το σχολείο με τη μέθοδο της συνέντευξης, καθώς η συνέντευξη χρησιμοποιήθηκε ως ασανσέρ. Αν ήσουν κολλητός, σίγουρα θα σε πήγαινε επάνω. Αν δεν ήσουν ήταν σίγουρο το υπόγειο. Θεωρώ ντροπιαστικό κάποιοι που έτυχε να βρεθούν σε θέσεις ευθύνης να χειρίζονται τους εκπαιδευτικούς χωρίς να σέβονται το σύνταγμα, το νόμο και τη δεοντολογία, λες και τα σχολεία είναι ιδιοκτησία τους. Εκτός απ’ την κοινωνική κατακραυγή, οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν σύντομη και την Ελληνική δικαιοσύνη, στην οποία έχω εμπιστοσύνη».

Και τονίζει με έμφαση: «Σας διαβεβαιώ ότι εγώ και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που προσφύγαμε στη δικαιοσύνη, έχουμε ως μοναδικό στόχο να μην επαναληφθούν αυτές οι πρακτικές σε βάρος κανενός εργαζόμενου. Πέρα από την αδικία που αισθάνομαι, απευθύνω έκκληση σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές του ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, να συνεχίσουν να υπερασπίζουν όσα κατακτήσαμε τόσα χρόνια και με τόσο κόπο».

 

Για τις επιθέσεις

Ήρθε η κουβέντα και στις συστηματικές επιθέσεις που δέχτηκε προσωπικά από συνδικαλιστικούς παράγοντες. Αντέδρασε με χιούμορ λέγοντας «συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια». Και συνέχισε: «Πρότεινα να κατανέμεται η επιχορήγηση στα σχολεία ισότιμα, αναλογικά και με διαφάνεια. Αντί να υποστηριχθεί αυτή η πρόταση, δέχθηκα επιθέσεις χωρίς αρχές. Συκοφαντήθηκα χωρίς έλεος από παραγοντίσκους που σαν αρουραίοι, δεν τόλμησαν ποτέ να μιλήσουν δημόσια, ώστε να αναλάβουν και τις ευθύνες τους. Στοχοποιήθηκα προκειμένου να έχουν ρόλο στις δημοτικές εκλογές ορισμένοι, όπως δείχνουν οι εξελίξεις. Αλλά οι συμπολίτες μου γνωρίζουν τη πραγματικότητα».

 

Επιπλέον δράσεις

Με τον αντιδήμαρχο συζητήσαμε για τις επιπλέον δράσεις του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης , όπως:

­    η λειτουργία σχολής γονέων,

­    η επιμόρφωση ενηλίκων σε Υπολογιστές και ξένες γλώσσες από το ΔΗ.Κ.ΕΠΙ (Δημοτικό Κέντρο Επιμόρφωσης) με εξαιρετικά χαμηλές τιμές ή και εντελώς δωρεών για ανέργους,

­    το κοινωνικό φροντιστήριο σε συνεργασία με εθελοντές εκπαιδευτικούς, δωρεάν για μαθητές οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες,

­    η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, του ρατσισμού, της φτώχειας, του σχολικού εκφοβισμού και της βίας

­    η εξασφάλιση δεκατιανού σε όσους μαθητές έχουν ανάγκη, με έξοδα του Δήμου,

­    η τοποθέτηση σχολικών φυλάκων και σχολικών τροχονόμων,

­    η δυνατή υποστήριξη του νυχτερινού γυμνασίου και λυκείου καθώς και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) με έκτακτες επιχορηγήσεις και παροχή εξοπλισμού από το Δήμο τη σχολική επιτροπή,

­    η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων,

­    η τοποθέτηση σχολικών βοηθών Δήμο σε όλα τα δημοτικά σχολεία (που είναι μια πρωτοπόρα δράση του Δήμου).

­    η ιδιαίτερη φροντίδα του ειδικού δημοτικού σχολείου, για το οποίο, εκτός των άλλων δράσεων μας, μετά από προσωπική και έντονη παρέμβαση του Δημάρχου, ξεκίνησαν οι εργασίες ολοκλήρωσης του νέου σύγχρονου διδακτηρίου.

 

Στο κλείσιμο της συζήτησης ο Γρ. Γουρδομιχάλης μας τόνισε:

«Μιλάμε ανοιχτά χωρίς να καλύπτουμε τις διαχρονικές κρατικές ευθύνες για την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης όπως κάνουν ορισμένοι. Έχουμε ρεαλιστική πολιτική για την παιδεία που την εφαρμόζουμε με σοβαρότητα και ευθύνη. Καταλαβαίνω ότι η πολιτική και οι δράσεις μας στον τομέα της Παιδείας δεν αρέσουν προφανώς σε εκείνους που χρησιμοποιούν τις θέσεις τους σε συνδικαλιστικούς φορείς γονιών και εκπαιδευτικών αφενός για να καλύψουν κυβερνητικές ευθύνες αφετέρου για τη προσωπική τους προβολή να μειώσουν την δράση του δήμου, λόγω των προσεχών δημοτικών εκλογών».

 

 

gourd 02

 

 

gourd 03

 

gourd 04

 

sinent 01

 

sinent 02

 

sinent 03

 

sinent 04