2010: ΣΤΑΥΡΟΙ ΥΠ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ"