ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ «ΛΑΪΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ»

Η Λαϊκή Επιτροπή Αιγάλεω, στέκεται αλληλέγγυα και στην νεολαία μας. Αποδεικνύοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή της προς τους μαθητές που προέρχονται από ευάλωτα λαϊκά στρώματα, έχει συστήσει το «Λαϊκό Διδασκαλείο», όπου μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα ΔΩΡΕΑΝ.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 5902622, 210 5989683