ΤΑ “ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ” ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΓΓΑ

KORARXSOM

 

 

 

Σας παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα της ΓΓΑ, ενημερωμένο μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής 9 Οκτωβρίου 2022, που αφορά την ένταξη των αθλητικών σωματείων του Δήμου Κορυδαλλού στο Μητρώο της ΓΓΑ.

Συνολικά τα αθλητικά σωματεία του Κορυδαλλού, που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο της ΓΓΑ, είναι 26 και “καλλιεργούν” 12 αθλήματα.

Όλα τα σωματεία που εμφανίζονται στην παρούσα εφαρμογή είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2022. Η ημερομηνία εγγραφής / επανεγγραφής, που εμφανίζεται στην τελευταία στήλη, αποτελεί πληροφόρηση για τον χρόνο νέας εγγραφής / επανεγγραφής ενός σωματείου. Σε όσα σωματεία δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αυτή, είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο τουλάχιστον μέχρι και τις 31/12/2022.

 

 

KORSOM1

KORSOM2

 

KORSOM3

 

 

 

lonmes