ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΓΓΑ

CITARXSOM

 

 

Σας παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα της ΓΓΑ, ενημερωμένο μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής 9 Οκτωβρίου 2022, που αφορά την ένταξη των αθλητικών σωματείων του Δήμου Αιγάλεω στο Μητρώο της ΓΓΑ.

Όλα τα σωματεία που εμφανίζονται στην παρούσα εφαρμογή είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2022. Η ημερομηνία εγγραφής / επανεγγραφής, που εμφανίζεται στην τελευταία στήλη, αποτελεί πληροφόρηση για τον χρόνο νέας εγγραφής / επανεγγραφής ενός σωματείου. Σε όσα σωματεία δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αυτή, είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο τουλάχιστον μέχρι και τις 31/12/2022.

 

 

SOMACITOK2

SOMACITOK1

 

 

 

 

florrdd