ΞΑΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (90++)
ΔΑΚΕ (ΝΔ)  4,41% !!!