ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

 

FRONT

 

FOTO

 

 

 

RAKOK