ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ MOODLE 3.0 -

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΩΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ;

 

 

 3ogel ARXIKI

 


Το 3ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ με επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υλοποίησε 7ήμερο πρόγραμμα επιμόρφωσης στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης του Προγράμματος Erasmus+. Ο επίσημος τίτλος του προγράμματος ήταν: “Teachers Enhancing & Advancing their Competencies and Horizons for European Union”.
Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στη Σεβίλλη της Ισπανίας από 08/02/2016 -14/02/2016 στο οργανισμό υποδοχής EUROMIND PROJECTS SL.
Βασικός στόχος του προγράμματος διάρκειας 35 διδακτικών ωρών, ήταν η επιμόρφωση τεσσάρων καθηγητών του σχολείου μας, των κ.κ. Κων/νας Ρηγάτου,  Μαρίας Μήτση-Αναγνώστου, Ακριβής Χαζάπη  και Λάμπρου Κουτσοθεοδωρή.   
Η παραπάνω επιμόρφωση είχε αντίκτυπο τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Πιο συγκεκριμένα, έμαθαν από τις καλές πρακτικές στο εξωτερικό, πειραματίστηκαν και ανέπτυξαν νέες πρακτικές μάθησης και μεθόδους διδασκαλίας, απεκόμισαν εξειδικευμένες-πρακτικές ικανότητες σχετικά με τη διδασκαλία, βελτίωσαν τις γλωσσικές στους ικανότητες, αλλά προπάντων τις δεξιότητές τους στη χρήση εργαλείων των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (εικονικές πλατφόρμες συνεργασίας, λογισμικά, ICT, κλπ).
Παράλληλα, με την επιστροφή τους, μοιράστηκαν την εμπειρία τους με το Σύλλογο Διδασκόντων και τους γονείς,  οργανώνοντας ενδοσχολικό σεμινάριο επιμόρφωσης του συλλόγου και ενημέρωσης των γονέων.
Επιπλέον εγκαταστάθηκε η πλατφόρμα Μoodle μέσω του σχολικού δικτύου, η οποία θα οδηγήσει στη χρήση νέων διδακτικών μεθόδων  και καλών πρακτικών  με τελικό σκοπό και στόχο τόσο την αναθεώρηση της στάσης όλων μας  απέναντι στη διδασκαλία, όσο και την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών.
Οι τέσσερεις εκπαιδευτικοί από τη μεριά τους, πραγματοποίησαν παρουσιάσεις στον οργανισμό υποδοχής στη Σεβίλλη της Ισπανίας. Πιο αναλυτικά, μέσα από video και projects, παρουσίασαν: 1) το ελληνικό σύστημα και τις βαθμίδες εκπαίδευσης 2) το 3ο ΓΕΛ Αιγάλεω, το σχολείο μας, 3) την πόλη μας 4) τη χώρα μας και 5) το προσφυγικό ζήτημα, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των ξένων εταίρων πάνω στο θέμα.
 Τέλος έκαναν και αυτοί μάθημα που ιδιαίτερα συγκίνησε και άγγιξε τους Ισπανούς εταίρους- με θέμα “Ν. Καββαδίας- Federico Garcia Lorca: Η συνάντηση δύο εθνικών ταυτοτήτων”.
Αναζητείστε μας στο blog: http://3lykopteach4eu.weebly.com/
στο facebook group: https://www.facebook.com/groups/137222753305164/
στην ιστοσελίδα του σχολείου μας:  http://3lyk-aigal.att.sch.gr/

ΝΤΙΝΑ ΡΗΓΑΤΟΥ, Διευθύντρια του 3ου ΓΕΛ Αιγάλεω

 

 

 

3ogel 01

 

 

 

 

3ogel 02

 

 

3ogel 03

 

 

3ogel 04

 

 

3ogel 05

 

 

3ogel ARXIKI