ΤΟ 1ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΑΖΙ

ΜΕ 5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

 

1o GEL ARXIKI


Μια πρωτοποριακή προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία

Το 1ο ΓΕΛ Αιγάλεω εντάχθηκε σε σύμπραξη με άλλα 5 ευρωπαϊκά σχολεία.
Η σύμπραξη αυτή είναι στα πλαίσια του προγράμματος  ERASMUS +  KA2 – Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγές Καλών Πρακτικών- Στρατηγικές Συμπράξεις (μόνο για σχολεία).
 Ο τίτλος του σχεδίου είναι:  Opening up education through the school projects and ICT – Διευρύνοντας την  εκπαίδευση μέσα από τις ερευνητικές εργασίες και τις ΤΠΕ
Διάρκεια: 9/2015- 8/2017
Συμμετέχοντα σχολεία:
Tsar Simeon Veliki Secondary school (συντονιστής)    Βουλγαρία
LICEO SCIENTIFICO STATALE "E.MAJORANA"    Ιταλία
1st GENERAL LYCEUM of AIGALEO    Ελλάδα
Örnsköldsviks Gymnasium    Σουηδία
LICEUL TEORETIC INDEPENDENTA CALAFAT    Ρουμανία
Mobil Imam Hatıp Ortaokulu    Τουρκιά

 Περίληψη του Σχεδίου:
 
Ο στόχος του έργου είναι να έχει αντίκτυπο στις εκπαιδευτικές μεθόδους στο σχολείο για να βοηθήσει τους μαθητές και να συνδέσει τη γνώση της τάξης με την πραγματική ζωή και για την προώθηση της διαφοροποίησης μεταξύ των ατόμων της εκπαίδευσης και της μάθησης που βασίζεται στις ΤΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρει στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Για να φθάσουμε εκεί, οι δεδηλωμένοι στόχοι μας είναι:
   1. Να αναπτύξουμε  μεθοδολογία για πώς θα υλοποιηθούν οι ερευνητικές εργασίες στο πρόγραμμα σπουδών.
   2. Να ενισχύσουμε τις βασικές δεξιότητες των μαθητών και την ικανότητά τους να δουν το σύνολο των θεμάτων ως ένα σύνολο από σχετικές ιδέες.
   3. Να ενισχύσουμε τις βασικές δεξιότητες  μαθητών και  εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και τις ψηφιακές  δεξιότητες.
Για την επίτευξη των στόχων μας, θα αναπτύξουμε τη μεθοδολογία που βασίζεται σε μία ερευνητική εργασία (project), αλλά οι αρχές μπορούν να προσαρμοστούν για κάθε άλλο θέμα του έργου. Θα χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο μία ερευνητική εργασία (project) σχετικά με την υγιεινή διατροφή. Το θέμα εργασίας “Να τρώτε υγιεινά – να ζείτε υγιεινά” θα δώσει προστιθέμενη αξία στο έργο μας: θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση  των υπέρβαρων μαθητών και θα δημιουργήσει νέες υγιεινές διατροφικές συνήθειες.
Η Διακρατική στρατηγική μας συνεργασία θα έχει τις παρακάτω κύριες δράσεις:
 - Οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν έρευνες και θα δημιουργήσουν τη μεθοδολογία  για το πώς το έργο μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στο πρόγραμμα σπουδών (μαθήματα, αριθμός μαθημάτων, θέματα, μέθοδοι κλπ)
 - Το θέμα θα στηριχθεί στη Βιολογία, Χημεία, Μαθηματικά, ΤΠΕ, Αγγλικά, Λογοτεχνία και την Φυσική Αγωγή
 - Οι δάσκαλοι θα κάνουν έρευνες και να συνοψίσουν τις μεθόδους διδασκαλίας, τα εργαλεία και τις ιδέες. Θα συνεργάζονται οριζόντια - με καθηγητές από τα σχολεία τους και κάθετα με τους διακρατικούς εταίρους τους. Θα καλέσουν ως σύμβουλους εμπειρογνώμονες από το Πανεπιστήμιο
 - Οι ΤΠΕ θα είναι ένα εργαλείο που οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα χρησιμοποιούν για την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη διάδοση. Το σχέδιο θα παράσχει διδασκαλία και μάθηση βασισμένη στις ΤΠΕ.
 - Ως ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν οι τοπικές αρχές και φορείς λήψης αποφάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, τα ιδρύματα υγείας, και οι σύλλογοι των γονέων.

Πρώτη συνάντηση του σχεδίου

Η πρώτη οργανωτική συνάντηση, για την επιβεβαίωση των δράσεων και την επικύρωση των ημερομηνιών του σχεδίου, πραγματοποιήθηκε στο Örnsköldsviks ôης Σουηδίας, 9 με 13 Οκτωβρίου του 2015.
Σε αυτή συμμετείχαν οι διευθυντές και οι συντονιστές των συνεργαζομένων σχολείων. Από πλευράς του σχολείου μας συμμετείχαν η Διευθύντρια Κα Μαρία Μήτσαινα και ο υπεύθυνος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κος Μιχάλης Φιλιόγλου. Στην συνάντηση αυτή συμφωνήθηκε η κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των εταίρων και υπογράφηκε εσωτερική συμφωνία καλής συνεργασίας. Επιπλέον, ξεναγηθήκαμε στο σχολείο, ενημερωθήκαμε για τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας του καθώς και αυτές του Σουηδικού εκπαιδευτικού συστήματος. Τέλος περιηγηθήκαμε στην πόλη του Örnsköldsviks  êαι στις ακτές της Βαλτικής θάλασσας. Γυρίσαμε γεμάτοι καλές αναμνήσεις και ιδέες.

 

 

1o GEL 01

 

 

1o GEL 02

 

1o GEL 03

 

1o GEL 05

 

1o GEL 07

 

1o GEL 08

 

1o GEL 04